เว็บไซต์ B2U –เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อและการตลาด
previous arrow
next arrow
Slider

About B2U

จากจุดเริ่มค้นของกลุ่มคนทำงานมืออาชีพในธุรกิจการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รวมถึงการวางแผนด้านการประชาสัมพันรธ์การตลาดการทำงานวิจัยและการบริหารจัดการกิจกรรมจึงสามารถสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและตรงตามความประวงค์ของผู้ใช้บริการมากที่สุด

จากความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์การตลาดการวิจัยและการผลิตสื่อมัลติมีเดียในทุกแขนงวิชาจนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญขององค์กรที่มีแผนงานและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันจะสร้างความเข้าใจอันดีกับสถาบันองค์กรและประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนร่วมมืออันจะเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรนั้นๆให้ดำเนินการต่อไปได้ด้วยดีสมดังความมุ่งหมาย

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจเอกชนบริษัทห้างร้านรวมถึงหน่วยงานของรัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานกับสื่อมวลชนรวมไปถึงงานด้านการตลาดและการวิจัยเพื่อความมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมภาพพจน์ให้แก่องค์กรหรือตัวสินค้ารวมทั้งทราบถึงกระแสตอบสนองจากการตลาดและกลุ่มเป้าหมายอันจะเป็นจุดตัดสินใจในการดำเนินการในด้านการตลาดการขายและการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

บล็อก

วิธีการทำเงินจากการเล่นไพ่ออนไลน์

คนช่างสงสัยส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และคำตอบก็คือ “ได้ คุณสามารถชนะได้” การเล่นเกมสล็อตแบบออนไลน์ถือเป็นประสบการณ์การเล่นที่สนุกสนาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวเกมและการเล่นไม่ได้แตกต่างจากเกมสล็อตที่อยู่ในคาสิโนแบบปกติเลย อีกทั้งบางครั้ง การเล่นคาสิโนแบบออนไลน์ยังง่ายและสะดวกกว่ามากอีกด้วย

read more

คุณสามารถชนะเกมสล็อตออนไลน์ได้จริงหรือ?

คนช่างสงสัยส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และคำตอบก็คือ “ได้ คุณสามารถชนะได้” การเล่นเกมสล็อตแบบออนไลน์ถือเป็นประสบการณ์การเล่นที่สนุกสนาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวเกมและการเล่นไม่ได้แตกต่างจากเกมสล็อตที่อยู่ในคาสิโนแบบปกติเลย อีกทั้งบางครั้ง การเล่นคาสิโนแบบออนไลน์ยังง่ายและสะดวกกว่ามากอีกด้วย

read more

แนวโน้มเทคโนโลยี 3 อันดับแรกที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2020

ทศวรรษใหม่ทำให้เกิดยุคใหม่ในขณะที่เราเตรียมที่จะเข้าใหม่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปในหลากหลายวิธีจากปี 2020 และอาจเป็นทศวรรษหน้าเรามีแนวโน้มที่จะเห็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าเหลือเชื่อตั้งแต่วิวัฒนาการของบ้านอัจฉริยะไปจนถึงภัยคุกคามของการโจมตีทางไซเบอร์

read more